Ulogujte se

Sjednica Skupštine grada u petak

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo razmatraće u petak Prijedlog odluke o budžetu grada za narednu godinu u iznosu 11.214.431 KM.

Poreski prihodi planirani su u iznosu 6.552.000 KM i najvećim dijelom sastoje se od prohoda po osnovu PDV-a. Neporeski prohodi planirani su u iznosu 2.523.879 KM, sastoje se prihoda od davanja u zakup poslovnog prostora, prohoda od kamata, gradskih administrativnih i komunalnih taksi, komunalnih naknada, boravišne takse i sredstava za finansiranje zaštite od požara.

Grantovi su planirani u iznosu 96.521 KM, transferi između i unutar jedinica vlasti planirani su u iznosu 21.000 KM.

Ukupni primici za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu 500.000 KM, a odnose se na prodaju objekta Kikinda sa pripadajućim zemljištem na Palama, čija realizacija se očekuje u 2020. godini.

Primici od naplate datih zajmova planirani su u 2020. godini u iznosu 560.000 KM, a ostali primici u iznosu 22.600 KM.

U okviru budžeta za 2020. planirana su i neutrošena namjenska sredstva iz 2019. godine u iznosu 933.958 KM, a riječ je o kreditnim sredstvima za projekte koji će, zbog specifičnosti projekata i njihove realizacije, biti realizovani u 2020. godini.

Na dnevnom redu Skupštine grada nalaze se i Prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada za 2020. godinu, Program rada Skupštine grada za 2020. godinu, te Prijedlog Programa rada Gradske uprave Istočno Sarajevo za 2020. godinu.

Odbornici će razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti sporta  na području grada u 2017/2018. godini.

Sjednica Skupštine grada Istočno Sarajevo biće održana u petak, 27. decembra, s početkom u 10 časova.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).