Ulogujte se

Vlada donijela mjere za redefinisanje kadrovske pozicije "Šuma Srpske"

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog mjera za redefinisanje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije Javnog preduzeća /JP/ "Šume Republike Srpske".

Zadužuju se nadzorni odbor i uprava JP "Šume Republike Srpske" da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske sačine dinamički plan kojim će biti definisane sve aktivnosti, njihovi nosioci i vremenski okviri za realizaciju svake mjere pojedinačno.

Iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske saopšteno je da se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da do 31. decembra informiše Vladu o realizaciji mjera za redefinisanje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije "Šuma Republike Srpske".

Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici informaciju o početku rada Odjeljenja za informacionu bezbjednost /OIB/.

Zadužuju se republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica koja obavljju javna ovlašćenja i druga pravna i fizička lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima u elektronskom obliku republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave i pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja da sarađuju sa OIB-om na primjeni mjera i standarda informacione bezbjednosti definisanih Zakonom o informacionoj bezbjednosti.

U saopštenju se navodi da se zadužuje Agencija za informaciono društvo Republike Srpske da preduzme neophodne aktivnosti s ciljem pridruživanja OIB-a svjetskim, evropskim i regionalnim organizacijama koje se bave pitanjima informacione bezbjednosti u Republici Srpskoj.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).