Ulogujte se

NSRS usvojila izmjene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kojim je propisano uvođenje Svetosavske nagrade za najboljeg nastavnika i učitelja.

Ovim zakonom će, između ostalog, supružnici i djeca poginulih boraca biti oslobođeni naknade za polaganje stručnih ispita, a predviđeno je i da se mala matura proslavlja u školskim objektima.

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju kojim se stvara zakonski osnov za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća kojim je propisano proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u Razvojnu agenciju Republike Srpske.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti kojim se propisuju uslovi i načini sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata kojim je utvrđeno da će registracija elektronskim putem biti moguća samo za domaća pravna i fizička lica.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima radi preciznijeg uređenja pojedinih oblasti za koje se u praksi ukazala potreba, kao i njegovog usaglašavanja sa drugim propisima.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, a izmjene su terminološke prirode jer se novom organizacijom republičkih organa uprave i donošenjem novog Zakona o republičkoj upravi Ministarstvo nauke i tehnologije transformisalo u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Ovim zakonom Srpska, prepoznajući značaj inovativnog preduzetništva i novih tehnologija, boljim pravnim rješenjima daje mogućnost za jačanje veze između nauke i informacionih tehnologija, te povoljniju klimu za mlade ljude i buduće preduzetnike, navedeno je u obrazloženju zakona.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske kojim se utvrđuju pravna i normativna rješenja za uvođenje elektronske preporučene dostave, koja omogućava bržu poslovnu komunikaciju, smanjenje troškova poslovanja i efikasniju javnu upravu.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kojim je propisano da žrtve nasilja dobijaju adekvatniju i pravovremenu pomoć i podršku, dodatno unaprijeđenu po utvrđenim međunarodnim standardima.

Usvojen je i Nacrt zakona o električnoj energiji radi potrebe usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa odgovarajućim direktivama EU, a sve s ciljem dodatne liberalizacije tržišta električne energije.

Ovim zakonom se uređuju ciljevi i način ostvarivanja elektroenergetske politike, uslovi i način obavljanja elektroenergetskih djelatnosti, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Srpske u sektoru električne energije, način funkcionisanja i razvoja tržišta električne energije, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, prava i obaveze učesnika na tržištu, nadzor nad tržištem, kao i zaštita kupaca električne energije.

Poslanici su usvojili i Nacrt zakona o inspekcijama kojim je propisano obavljanje nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa i zvanja, kao i radnopravani status inspektora, ali su i proširena njihova ovlaštenja.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama prema kojem se ova taksa ukida za podnesak kojim se traži uvjerenje, te sudske takse za izdato uvjerenje, kao i sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i sudske takse za izdati jedinstveni pristupni kod.

Narodna skupština je usvojila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama čiji je cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća "Šume Srpske", definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad drugog dijela šeste redovne sjednice i nastavak zakazao za 7. oktobar u poslijepodnevnim časovima.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).