Ulogujte se

Novac od 4G dijeliće bez saglasnosti Srpske

Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara i Ministarstvo finansija i trezora BiH dali su negativno mišljenje na izmjenu Odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema (Odluka o 4G), a kojom je bilo predviđeno da novac prikupljen po osnovu dozvola za 4G Savjet ministara raspoređuje uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Inače, Savjet ministara na sjednici održanoj u martu ove godine usvojio je Odluku o 4G bez prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, a nekoliko dana kasnije i Vlada Republike Srpske tu odluku ocijenila je neprihvatljivom i to iz razloga što nisu uvaženi prijedlozi da se odlukom jasno definiše raspodjela sredstava, odnosno da se novac prikupljen po tom osnovu ne može dijeliti bez saglasnosti i mišljenja entitetskih vlada.

Tom prilikom Vlada Srpske zatražila je da Regulatorna agencija za komunikacije BiH, koja je i predlagač Odluke o 4G, izmijeni taj dokument, što je ona i uradila, međutim sve su na kraju zaustavili Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara i Ministarstvo finansija i trezora.

U svom obrazloženju negativnog mišljenja na izmijenjenu Odluku o 4G, Kancelarija za zakonodavstvo u suštini navodi da nema pravnog osnova za izmjenu odluke koja je ranije usvojena, te da je inicijativa za izmjenu došla iz samo jednog entiteta, a ne iz oba, tako da ona nije zajednička.

U mišljenju Kancelarije za zakonodavstvo se navodi i to da će se, bez obzira na to ko odlučuje o raspodjeli sredstava, projekti finansirani tim novcem odnositi na sve građane BiH.

Kada je u pitanju Ministarstvo finansija i trezora, u svom mišljenju oni navode da je obaveza pribavljanja saglasnosti vlada entiteta na odluku o namjeni sredstava suprotna zaključku Savjeta ministara sa 156. sjednice.

Ta sjednica održana je u novembru 2018. godine i tada je sa dnevnog reda skinuta Odluka o 4G uz zaključak u kojem se, između ostalog, navodi da se za neku od narednih sjednica pripremi analiza koliko su te dozvole koštale u regionu i da se pripremi odluka "na isti način kao što su i sve druge odluke, te kao i u slučaju UMTS-a i ranijih odluka u slučaju 3G mreže, gdje odluku donosi Savjet ministara, a mišljenja se mogu dobiti, ali nisu obavezujuća, sa nivoa entiteta".

U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske kažu da su u više navrata reagovali i tražili da se ne usvoje i vrate na doradu neusaglašeni dokumenti.

- Praksa je da se u proceduru usvajanja upućuju neusaglašeni dokumenti iz ove oblasti, kako sektorski, tako i pojedinačna pravila i drugi akti. Doprinos razvoju tržišta telekomunikacija moguć je isključivo uz adekvatno uvažavanje i poštivanje svih institucija nadležih za ovu oblast, pa samim tim i institucija Republike Srpske - rekli su za Nezavisne novine u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, dodajući da će u narednom periodu insistirati da budu uključeni u izradu i donošenje strateških dokumenata u punom kapacitetu.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).