Ulogujte se

Utvrđen Prijedlog zakona o uređenju prostora i građenju

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 32. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Najznačajnije izmjene u tekstu zakona se odnose na: stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola, čime se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se  jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, sa minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta.

Ovim izmjenama će se u potpunosti eliminisati potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će značajno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti značajne finansijske uštede, kako za investitore tako i za nadležne institucije.

Јedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlaštenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

Ove saglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usaglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažovao investitor. S obzirom da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uslovima i smjernicama datim u lokacijskim uslovima, a što su do sada činila javna preduzeća, to je kod uslova za sticanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uslova za sticanje licence. Takođe, imalo se u vidu i to da postoje i do sada izdate licence, te je s ciljem zaštite stečenih prava propisano da iste ostaju na snazi.
Takođe, dodatno se unapređuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata.

Izvršene su korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile  procedure i jasnije definisao sam postupak. Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresovanih lica, ni kvalitet planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova.
Kroz izmjene zakona stvara se pravni osnov za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u Republici Srpskoj koju će, u skladu sa propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi Republike Srpske.
 
Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji mjere populacione politike "Fond treće i četvrto dijete" za 2018. godinu.

U sklopu pronatalitetnih mjera koje provodi Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u saradnji s Јavnim fondom za dječiju zaštitu Republike Srpske od 2006. godine realizuje projekat "Fond treće i četvrto dijete".

Ovim projektom isplaćuje se jednokratna novčana naknada svim majkama koje u tekućoj godini rode treće odnosno četvrto dijete i na ostvarivanje ove naknade nema uticaja materijalni status porodice. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je za ove namjene u periodu 2006-2017 godina izdvojilo 9.788.228,00 KM, a za iste namjene je u 2018. godini izdvojeno  900.000,00 KM.

Na ime pronatalitetne naknade isplaćuje se jednokratni iznos od 600,00 KM za svako trećerođeno dijete odnosno 450,00 KM za svako četvrtorođeno dijete. U Republici Srpskoj je prošle godine evidentirano 1349 trećerođenih i 243 četvrtorođene djece.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske i isti prihvata. Ovlašćuje se ministar pravde da u predloženom tekstu, u ime Vlade Republike Srpske, potpiše Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske.
 
Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Nacrtu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa potpisivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj, ukoliko su kao nadležni organi navedene nadležne institucije Republike Srpske, čijim radom koordinira imenovani predstavnik Vlade Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila i Informaciju o radu Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).