Ulogujte se

Ukupan dug Federacije BiH veći od 5,5 milijardi KM

Ukupan spoljni i unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, opština, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, na kraju protekle godine iznosio je 5.651.960.000 KM ili 27,52 odsto BDP-a, navodi se u informaciji o spoljnom i unutrašnjem dugu u FBiH na kraju 2018. godine, koju je danas razmatrala Vlada FBiH.

U saopštenju Vlade FBiH precizira se da se 83,21 odsto duga odnosi na spoljni, a 16,79 odsto na unutaršnji dug, te da će ova informacija biti upućena Parlamentu FBiH.

Iako su u prošloj godini ukupni prihodi, primici i finansiranja bili manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8.400.000 KM, bitno je da, uprkos ovom deficitu, na kraju prošle godine akumulirani suficit iznosi 114.200.000 KM, navodi se u danas usvojenom izvještaju o izvršenju budžeta FBiH za 2018.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. godini ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u FBiH iznosili 9.099.500.000 KM, što je za sedam odsto ili za 620.100.000 KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, Vlada FBiH je usvojila program utroška sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i zanatstva u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, koja će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.

Na zahtjev BH-gasa Sarajevo Vlada FBiH je danas dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH od 1. maja ove godine, koja iznosi 640 KM 1000 metara kubnih, odnosno 0,640 KM po metru kubnom gasa.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).