Ulogujte se

U toku realizacija šest velikih projekata za zaštitu od poplava

U Republici Srpskoj u toku je realizacija šest velikih projekata ukupne vrijednosti 215.947.512 KM, koji bi trebali značajno da poboljšaju zaštitu od poplava, rekao je Srni ministar poljorpivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić.

Najveći od tih projekata je, kaže ministar Pašalić, projekat "Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj", za koji je Evropska investiciona banka obezbijedila kredit od oko 107 miliona KM, a nedavno je EIB obezbijedila i dodatnih 19 miliona evra za ovaj projekat.

Prema finansijskom ugovoru, Evropska investiciona banka je obezbijedila prvi kredit u iznosu od 55 miliona evra ili 107.570.650 KM i Fondovi EU za tehničku pomoć 4.000.000 evra ili 7.823.320 KM.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srni je rečeno da je dinamika realizacije ovog projekta planirana u periodu od oktobra 2011. godine do 30. juna 2019. godine.

Projektom je obuhvaćena teritorija gradova Prijedor i Bijeljina, te opština: Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Gradiška, Čelinac, Prnjavor, Laktaši, Srbac, Derventa, Brod, Modriča, Teslić, Šamac, kao i naknadno dodane od EIB na zahtjev Republike Srpske, nakon poplava u decembru 2010. godine - Bratunac i Istočna Ilidža, a nakon poplava u 2014. godini gradovi Banjaluka i Doboj i opštine Šekovići, Rogatica i Pale.

Prema podacima iz resornog ministarstva, do oktobra 2018. godine zaključeno je ukupno 35 ugovora - sedam za pružanje usluga i 28 za izvođenje radova. Ukupna vrijednost zaključenih ugovora je 93.469.702 KM /86,89 odsto odobrenog zajma/.

U Ministarstvu ističu da je završeno oko 20 projekata u opštinama Čelinac, Bratunac, Derventa, Šekovići, Modriča, Šamac, Srbac, Kozarska Dubica, Novi Grad, Laktaši, Šekovići, te u Gradišci i Prijedoru, a u okviru ovih projekata rekonsturisano je oko 40 od ukupno planiranih 50 kilometara savskih nasipa, čime je značajno podignuta bezbjednost i zaštita od poplava rijeke Save.

Regulisana su korita rijeke Vrbanje, Križevice, kanala Јanjice, rijeke Drinjače, podignuti savski nasipi na Rači kod Bijeljine i na ušću kanala Dašnica u Savu, rekonsturisan savski nasip kod pumpne stanice Topolovac, rekonstruisan glavni obodni kanal u Bijeljini, te kanali u Modriči, Šamcu, Kozarskoj Dubici, Modriči i Brodu, popravljen je most "Ukrina" na području opštine Čelinac, te izgrađen most na željezničkom prelazu kod gornje Ine u opštini Srbac.

Pored toga, kažu u resornom ministarstvu, u okviru ovog i drugih pet velikih projekata, koji se trenutno provode u Republici Srpskoj, u posljednje tri godine izvedeni su radovi i sanirano je 140 kilometara obodne kanalske mreže, regulisano je oko 60 kilometara vodotoka raznih nivoa, izgrađeno i nadograđeno oko 40 kilometara nasipa, te 12 kilometara obaloutvrda.

Samo ovi podaci govore da je u posljednje tri godine u sektoru vodoprivrede urađeno više nego u proteklih 30 godina.

Govoreći o projektima koji se finansiraju sredstvima Fonda solidarnosti, u Ministarstvu kažu da je riječ o 93 mjere koje su realizovane na području 19 opština u Republici Srpskoj.

Ukupna vrijednost izvedenih radova na projektu "Hitne sanacije vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama iz 2014. u Republici Srpskoj" je 27.149.217 KM, od čega se na vrijednost radova odnosi 21.749.234 KM, a ostalo na sredstva za rješavanje imovinskih odnosa na savskim nasipima i troškove odbrane od poplava na šest vodnih područja.

"Najviše novca odobreno je na području grada Bijeljina, 17 mjera, za koje je izdvojeno blizu sedam miliona KM, a slijede Prijedor sa 2,5 miliona, Doboj 2,1 milion i Banjaluka sa 1,9 milion koliko je realizovano samo u okviru ovog projekta", rečeno je Srni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).