Ulogujte se

Vlada Srpske o Nacrtu zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Vlada Republike Srpske danas razmatra Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja.

Dnevnim redom predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o korišćenju sredstava sa računa posebnih namjena u iznosu od četiri miliona KM za izmirenje obaveza prema radnicima preduzeća "Željeznice Republike Srpske".

Vlada bi trebalo da razmotri informaciju o inicijativi Agencije za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za imenovanje predstavnika Vlade Republike Srpske u Odbor za praćenje sprovođenja i izvještavanja po Istanbulskoj konvenciji i femicidu.

Pred ministrima će se naći i informacija o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2017. godini, kao i Akcioni plan za ovu godinu.

Vlada Srpske trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade u gradu Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale, Bileća i Ljubinje.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).