Ulogujte se

Nije dobro stanje u federalnom budžetu

Stanje u budžetu Federacije BiH /FBiH/ nije dobro jer Vlada kasni sa izmirenjem planiranih obaveza za ovu godinu, rekla je federalni ministar finansija Jelka Milićević.


Milićevićeva je naglasila da se očekuju prilivi od Svjetske banke, trend rasta prihoda od poreza i da će Vlada završiti započete razgovore sa komercijalnim bankama, a sve da bi se ublažio problem likvidnosti.

Odgovarajući na pitanje kakvi su planovi za sanaciju stanja u Zavodu za penziono-invalidsko osiguranje /PIO/MIO/ jer je malo vjerovatno da će avgustovska penzija moći biti isplaćena do 15. septembra, Milićevićeva je za "Dnevni avaz" navela da Vlada FBiH konkretno želi pomoći kroz povezivanje Zavoda PIO/MIO sa domaćim finansijskim institucijama.

"Problemi Zavoda akumuliraju se godinama zbog neredovnih priliva na ime poreza i doprinosa na plate. Preuzete obaveze prema Zavodu imaju povlašteni status i Vlada ih redovno i prioritetno izvršava", napomenula je ona.

Milićevićeva je naela da je ovaj saziv Vlade preduzeo niz aktivnosti u vezi sa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta, što će za posljedicu imati nova zapošljavanja i samim tim i nove prilive u Zavod.

Prema njenim riječima, sagledavaju se i mogućnosti naplate potraživanja po neizmirenim porezima i doprinosima na platu, a obavljeni su i razgovori sa Udruženjem banaka da bi se uvidjela mogućnost popravljanja likvidnosti Zavoda i poštivanja roka isplate penzija.

Milićevićeva je rekla za da će se u budžetu sredstva koja su planirana od MMF-a nadoknaditi kroz komercijalni odnos sa bankama koje su načelno već iskazale interes da daju sredstva umjesto tranše MMF-a.

Ona je istakla da se raspravlja o uslovima kao što su rokovi i kamate, naglašavajući da je osnovni uslov usvajanje rebalansa budžeta FBiH za 2015. godinu u oba doma Parlamenta.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).