Ulogujte se

"Unaprijediti finansiranje otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda"

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o unapređenju finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je s ciljem unapređenja postojećeg stanja predloženo da resorna ministarstva, zajedno sa predstavnicima sektora primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivača, prometnika, te finansijskog sektora, postignu dogovor o odgovarajućem modelu za unapređenje finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Predloženo je i da resorna ministarstva podnesu informaciju Vladi Srpske sa prijedlogom izmjena pravila plasmana sredstava Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske s ciljem unapređenja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda i uspostavljanja dugoročnijih odnosa između proizvođača, prerađivača i trgovačkih lanaca.

Osim toga, predloženo je i da IRB obezbijedi sredstva za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda i za kapitalne investicije u poljoprivredi, pod izmijenjenim pravilima plasmana, koja će se plasirati putem posrednika, za ovogodišnje ugovaranje otkupa, tako da izlazna kamatna stopa sa maržom posrednika ne bude veća od 2,8 odsto, sa rokovima povrata prilagođenim proizvodnim ciklusima u poljoprivredi i sa mogućnošću zanavljanja kredita.

Predloženo je i da budući korisnici kreditnih sredstava iskoriste mogućnosti koje pruža Garantni fond Republike Srpske, kao i da se utvrde potrebe subjekata u oblasti proizvodnje, otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda za obrtnim sredstvima i da se te potrebe, posredstvom IRB-a, dostave i prema komercijalnim bankama.

Vlada Republike Srpske u cijelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje su usmjerene na unapređenje otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom trgovine i turizma i IRB-om nastavi aktivnosti usmjerene na unapređenje finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske.

Vlada je usvojila i informaciju o programiranju paketa akcionih dokumenata za IPA dva za ovu godinu, te u zaključku konstatovala da proces programiranja ovog paketa nije realizovan u skladu sa sistemom koordinacije procesa evropskih integracija, koji je na najvišem tehničkom i političkom nivou dogovoren 17. avgusta 2016. godine.

"Vlada Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti koje bi proizilazile iz akcionih dokumenata iz zaključka, a nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH i sa njima nisu saglasne nadležne institucije Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da zaključak dostavi kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministrima u Savjetu ministara iz Republike Srpske, direktoru Direkcije za evropske integracije BiH, članovima Privremenog IPA dva odbora, te Delegaciji EU u BiH.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).